מאמר : מודל DtuC


אחד מהכלים על מנת לפרוץ את תקרת הזכוכית העסקית היא מודל DtuC. 

מכיוון שבני אדם נוטים לקבעונות ונוחות, מודל זה מטרתו לשחרר אותנו מהמקומות המצמצמים.

במהותו, בכדי ליצור כיווני חשיבה חדשים קודם יש ליצור מערבולות בחשיבה, להגיע לכל תא ותא במוחנו, לגרות את המחשבה מכיוונים רבים.

מודל זה פותח כאן אצלנו, ב-innomaze, ומבוסס על שנים רבות של הובלת חדשנות, המצאתיות ויזמות עסקית.


המודל פותח בהשראה מעולם האווירונוטיקה, ומבטא זרימה חשיבתית, כאנלוגיה לזרימת אויר בנחיר מתבדר מתכנס.

כידוע, הטבע הוא מערכת אחת אחודה, וחוקים יכולים להתבטא באופנים שונים במערכות שונות. 


מודל DtuC בעל 5 השלבים בנוי כך:

  • In - כניסה לתהליך עם כיוון חשיבה, רעיון, תפישה, פרספקטיבה. זרימה מהירה, לחץ נמוך, קיבעון על רעיון מסוים. הערך של in יכול להיות 1 או יותר, כמספר הרעיונות שמעוניינים לבחון או מספר הבעיות שברצוננו לפתור.
  • divergence, התבדרות. ניעור כמעט מוחלט, התנתקות מתפישות קיימות, עליית לחץ, האטת הזרימה, ניתוק המחשבה מהמטרה
  • turbulence, מערבולות. אי יציבות, אי ודאות, חוסר סדר, נסיונות, כשלונות. הזרקה לתהליך אנרגיה מסוגים שונים, כתלות במשתתפים ובאופי העסק. חשיבה המצאתית, networking, משחק, יצירתיות, אלתור. לא מוכוונים מטרה
  • convergence, התכנסות לפתרונות, ירידה בלחץ, זרימה מתכנסת, חזרה למטרה ונסיון להתכנסות. העלאת רעיונות לפתרונות, כיווני מחשבה חדשים
  • Out - יציאה עם כיווני חשיבה אחרים, רעיונות אחרים, זרימה מהירה בלחץ נמוך, רעיונות חדשים, יש מטרה. 

פרמטר נוסף נקרא NOI, שמשמעותו Number Of Ideas. הוא מתקבל מהיחס out/in > 1.

בסיום האיטרציה הנוכחית אנחנו דורשים: NOI > 1. המשמעות - יציאה מהתהליך עם מספר רעיונות ישימים, מספר כיווני חשיבה עוצמתיים.

אם NOI < 1 יש לחזור על התהליך בתקופה הקרובה, ולשנות את מרווחי הזמן הפנימיים של כל שלב, בהתאם.

מודל זה אינו נוסחה יבשה. בכדי שיהיה אפקטיבי יש להתאימו לקהל היעד.


אבי שגיא, innomaze


רוצים לדעת עוד? אנחנו כאן בשבילכם.

השאירו פרטים:

טוב שיש רשתות חברתיות.

מוזמנים לעקוב ולשמור על קשר:


טוב שיש רשתות חברתיות.

מוזמנים לעקוב ולשמור על קשר:
כל הזכויות שמורות ©